(1)
Zah, A.; Sa’idah, A.; Zuleika, T.; Syahfitri, N.; Amelia, D.; Mardianto, M. F. Analisis Biplot Pada Persebaran Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan. zeta 2023, 8, 16-22.