Mudarris, akhmad, Siti Munawaroh, and Suwistiyonengsih Suwistiyonengsih. “PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH TSANAWIYAH DARUT THALIBIN PONTEH GALIS PAMEKASAN”. AHSANA MEDIA:  Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman 9, no. 2 (March 7, 2023): 40-50. Accessed July 23, 2024. https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1917.