Mudarris, akhmad, Siti Munawaroh, and Suwistiyonengsih Suwistiyonengsih. 2023. “PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH TSANAWIYAH DARUT THALIBIN PONTEH GALIS PAMEKASAN”. AHSANA MEDIA:  Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman 9 (2), 40-50. https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1917.